This application is not available to complete from a mobile device (such as a phone)
Please use a computer to complete the form.
SUPPORT

Supporter Live at Heart Festival 2023

Kontaktinformation


Faktureringsuppgifter


Live at Heart-kontakt/vår referens


Logga


Vänligen bifoga en högupplöst logga, vi krymper den sedan för att passa ändamålet.

Utrymme som ges för loggan är i bildförhållande 3:1 och ges tex på hemsidan ett område om 150x50 pixlar. Skickar ni en tex kvadratisk logga kommer den där då bli 50x50 pixlar och ej maximalt utnyttja utrymmet ni ges.  


GDPR